Tavshedserklæring

Opdateret 16. december 2022

Lægemiddelstyrelsen kan pålægge personer uden for den offentlige forvaltning tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som vi videregiver til den pågældende.

Du skal udfylde en tavshedserklæring, hvis vi finder det nødvendigt i forbindelse med, at du får adgang til fortrolige oplysninger i Lægemiddelstyrelsen. Det kan fx være, hvis du udfører opgaver for Lægemiddelstyrelsen og i den forbindelse får adgang til vores it-systemer.

Formular

Tavshedserklæring (åbner i nyt vindue)

Bemærk: Da Lægemiddelstyrelsen har fået nyt system til at håndtere indsendelsesformularer, er denne formular ny. Har du problemer med formularen eller modtager du ikke en kvittering efter indsendelse, bedes du kontakte os på tlf. 44 88 95 95.