Nævn og råd

Opdateret 4. marts 2021

På en række områder kan Lægemiddelstyrelsen rådføre sig med forskellige nævn og råd, der er sammensat enten af sagkyndige på det pågældende område eller af interesserepræsentanter.

Nævn og råd er selvstændige myndigheder. Men de kan ikke træffe afgørelser på de områder, de beskæftiger sig med. De kan kun rådgive styrelsen.

Du kan kontakte nævn og råd via Lægemiddelstyrelsen.

Farmakopénævnet

Forfremmelsesrådet

Lægemiddelnævnet

Medicintilskudsnævnet

Rådet for Lægemiddelovervågning

Lægemiddelstyrelsens Borgerråd

Nedlagte nævn og råd

Bivirkningsrådet

Registreringsnævnet

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...