Lovgivning

Opdateret 26. oktober 2021

Samtlige love, bekendtgørelser, cirkulærer osv. finder du på retsinformation.dk, som er det fælles statslige retsinformationssystem. 

Her kan du gratis søge i alle love og regler, der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser i Danmark. Både gældende og historiske love og regler er tilgængelige.

Love og regler for Sundhedsministeriet på retsinformation.dk 

Abonner på søgninger på lovtidende.dk

Alle nationale love og regler bliver annonceret i Lovtidende. Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på søgninger på lovtidende.dk.

Du kan definere en søgning på baggrund af emneord, dokumenttype og/eller ressortområde (fx Sundheds- og Ældreministeriet), og så vil du modtage en e-mail, hver gang der bliver publiceret nye dokumenter i Lovtidende inden for dine søgekriterier.

Høringer bliver publiceret på Høringsportalen

Du finder høringer over lovforslag, bekendtgørelser mv. på Lægemiddelstyrelsens område på Høringsportalen, hvis de har generel interesse for offentligheden.

Hvis du ønsker at holde dig løbende orienteret, kan du abonnere på meddelelser om høringer via e-mail eller via et RSS-feed.

EU-lovgivning

En væsentlig del af det lovmæssige grundlag for vores arbejde er EU-regler og -lovgivning. Du kan finde de gældende EU-retsforskrifter på EUR-Lex' hjemmeside, eur-lex.europa.eu/da/index.htm.

EUR-Lex findes på alle officielle EU-sprog.