Tilskudspriser til medicin

Opdateret 8. december 2022

Hvis du køber medicin med tilskud, skal du være opmærksom på, at tilskuddet nogle gange gives til en lavere pris end den, din medicin koster.

Forklaringen er, at der findes synonym medicin, som har en lavere pris, end den du har købt. Der gives kun fuldt tilskud til den billigste synonyme medicin (= tilskudsprisen).

Synonym medicin er medicin med samme aktive indholdsstof, i samme mængde og som bruges på samme måde (fx tabletter og kapsler). Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at det er uden sundhedsmæssig betydning, hvilken synonym medicin du bliver behandlet med.

Det er tilskudsprisen, der tæller

Det er kun tilskudsprisen, der tæller med i din saldo i det Centrale Tilskuds Register (CTR) over dine samlede udgifter til tilskudsberettiget medicin i en periode på ét år. 

Hvis du køber en dyrere medicin

Det betyder, at hvis du køber et af de dyrere produkter i en gruppe af synonym medicin, skal du selv betale hele forskellen til prisen på den billigste medicin.

Det betyder også, at den del, du selv skal betale som kronisk syg, kan blive mere end 4.435 kr. årligt, hvis du ikke altid vælger det billigste i en gruppe af synonym medicin.

Sådan finder du tilskudsprisen

Du kan få oplyst tilskudsprisen på apoteket, og oplysningen står også i kolonnen "Tilskud beregnes af" på www.medicinpriser.dk.

Eksempel

Du får ordineret medicin, der findes i tre forskellige udgaver – også kaldet synonym medicin. Med et medicintilskud fra det offentlige på 50 % vil de tre slags medicin fremover koste:

Din medicin

Medicinens pris i kr.

Tilskudspris i kr.

Regionernes andel i kr. (ved 50%)

Din andel i kr.

A

200

200

100

100

B

300

200

100

200

C

600

200

100

500

 

Som du kan se af eksemplet, får du beregnet tilskud af hele medicinens pris, hvis du vælger den billigste medicin A.

Hvis du vælger at få udleveret dyrere medicin på apoteket skal du selv betale hele forskellen mellem medicinens pris og medicinens tilskudspris. Det skyldes, at tilskuddet beregnes af prisen på den billigste medicin (tilskudsprisen).

Hvorfor er der så stor forskel på priserne?

Når en medicinvirksomhed udvikler ny medicin, får virksomheden patent på opfindelsen. Efter en årrække udløber patentet, og herefter kan andre medicinvirksomheder frit kopiere den originale medicin.

Prisen på kopimedicin (synonym medicin) eller parallelimporteret medicin fra udlandet vil som oftest være lavere end den originale. Det skyldes, at det er langt billigere at kopiere end at udvikle ny medicin.

Prisforskellen afspejler derfor ikke en forskel i effekt eller kvalitet.