ADHD: Methylphenidat, atomoxetin, lisdexamfetamin og guanfacin

Opdateret 7. december 2016

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Methylphenidat

Enkelttilskud til methylphenidat vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD el. moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen  
Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses.

Atomoxetin

Enkelttilskud til atomoxetin vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD el. moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse
  i tilfælde hvor
 • patienten ikke kan behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller 
 • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat eller
 • methylphenidat er kontraindiceret eller
 • patienten har et begrundet behov for bedre døgnbehandling, end det er muligt med methylphenidat eller
 • der er mistanke om risiko for misbrug af methylphenidat eller
 • patienten har en ikke velbehandlet comorbid angst eller depression 

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen  
Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses. 

Lisdexamfetamin (og dexamfetamin)

Enkelttilskud til (lis)dexamfetamin vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD el. moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse
  i tilfælde hvor
 • patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat eller
 • patienten har uacceptable bivirkninger af methylphenidat

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen  
Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses.

Guanfacin

Enkelttilskud til guanfacin vil normalt kunne imødekommes til: 

 • Børn og unge (6-17 år) med svær ADHD el. moderate ADHD-symptomer med betydelig varig funktionsnedsættelse for flere domæner
 • Voksne med ADHD og betydelig grad af funktionsnedsættelse
  i tilfælde hvor
 • patienten kan ikke behandles tilstrækkeligt med methylphenidat, atomoxetin eller (lis)dexamfetamin eller
 • patienten oplever forværring af tics eller markant øgning af puls og blodtryk ved behandling af med et af lægemidlerne: methylphenidat, atomoxetin og (lis)dexamfetamin

Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i relevant speciale, som også har indledt behandlingen  
Bevillingen tidsbegrænses til 6 måneder, hvis effekten ikke er oplyst. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen, skal effekten af behandlingen oplyses.

Gældende praksis for enkeltilskud til kombinationsbehandling 

Mindst 2 lægemiddelstoffer i monoterapi skal være afprøvet før der i helt ganske særlige tilfælde kan bevilges enkelttilskud til kombinationsbehandling med 2 forskellige lægemiddelstoffer. 
Kombinationen af en hurtigt virkende og en depotformulering af samme lægemiddelstof anses i den-ne sammenhæng ikke for kombinationsbehandling. Tillæg af dexamfetamin til lisdexamfetamin anses således som monoterapi, men prisen bliver hurtig høj, hvis man kombinerer, hvorfor denne kombina-tionsbehandling kun kan komme på tale med tilskud i helt ganske særlige tilfælde.