Forstoppelse: Laksantia

Opdateret 9. juni 2011

Vejledende kriterier for enkelttilskud til lægemidler mod forstoppelse

Enkelttilskud til lægemidler mod forstoppelse vil normalt kunne imødekommes til følgende patientgrupper:

  • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
  • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
  • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
  • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.
  • Behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...