KOL: Daxas®

28. februar 2011, Opdateret 21. juni 2011

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Enkelttilskud til Daxas vil normalt kunne imødekommes, når følgende betingelser alle er opfyldt og fremgår af ansøgningen:

 

  • Patienten har svær KOL, kronisk bronkitis og hyppige eksacerbationer (mindst 2 årligt), der nødvendiggør behandling med systemisk kortikosteroid (hyppigheden af eksacerbationer skal oplyses)
  • Patienten er i optimal medicinsk KOL behandling (patientens øvrige lægemidler til behandling af KOL skal oplyses)
  • Ordination og kontrol af behandlingen skal ske i overensstemmelse med risikostyringsprogrammet for Daxas.

Bevillingen tidsbegrænses til 12 måneder. Ved eventuel genansøgning om forlængelse af bevillingen skal effekten af behandlingen beskrives, bl.a. i form af oplysninger om antal eksacerbationer før og efter behandling med Daxas.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...