Smerter: Stærke smertestillende lægemidler (opioider)

25. januar 2013, Opdateret 13. august 2020

Vejledende kriterier for enkelttilskud

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger:

  • Patientens diagnose.
  • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
  • Oplysning om tidligere behandlingsforsøg med relevante smertestillende lægemidler, herunder behandlingsvarighed, eventuelle bivirkninger og/eller utilstrækkelig effekt og anvendte doser.

Der skal som udgangspunkt være set effekt af det ansøgte lægemiddel.

Derudover gælder nedenstående for de enkelte lægemidler:

Hydromorfon og tapentadol

Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin. 

Buprenorfin depotplastre i styrkerne 20, 35, 52,5 og 70 µg/time

  • Det skal beskrives, hvorfor patienten ikke kan behandles med orale depotformuleringer af stærke opioider.
  • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon og fentanyl depotplaster i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Der er generelt klausuleret tilskud til buprenorfin depotplastre i styrkerne 5, 10 og 15 µg/time til patienter med opioidkrævende kroniske smerter, hvor behandling med orale smertestillende lægemidler med generelt tilskud ikke er mulig.  For disse patienter skal lægen angive ”tilskud” på recepten.

Oxycodon + naloxon (Targin)

Patienten skal have opioid-induceret obstipation, og der skal være forsøgt fast behandling med laksantia med utilstrækkelig effekt. Behandlingsforsøgene skal beskrives.

  • Der skal være effekt af Targin på obstipationen.
  • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Petidin og Ketogan

  • Det er ikke på forhånd muligt at identificere hvilke patienter, der vil kunne få enkelttilskud.

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...