Udgivelser 2008

 • Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt 2008

  | 19. december 2008 |

  Lægemiddelstyrelsens resultatkontrakt 2008

 • Redegørelse for blodproduktområdet for 2007

  | 13. oktober 2008 |

  Blodredegørelsen udgives årligt på baggrund af tal fra blodcentrene og Bloddonorerne i Danmark.

 • Undersøgelse af lægemiddelvirksomheders tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen

  | 17. september 2008 |

  Analysefirmaet Capacent Epinion har undersægt lægemiddelvirksomhederes tilfredshed med Lægemiddelstyrelsen. I alt 40 virksomheder deltog i undersøgelsen, som fandt sted i maj-juni 2008. Virksomhederne blev blandt andet bedt om at forholde sig til samarbejdet med Lægemiddelstyrelsen og processerne i forhold til.

 • Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2007

  | 10. september 2008 |

  Lægemiddelstyrelsens årsberetning 2007

 • Produktfejl og tilbagekaldelser af lægemidler i 2007

  | 19. maj 2008 |

  Der blev i 2007 registreret 202 indberetninger om produktfejl på lægemidler, hvilket er stort set uændret forhold til 2006. Andelen af disse indberetninger, der har resulteret i tilbagekaldelser fra det danske marked var 28 % i 2007 og således nøjagtigt den samme som sidste år.

 • Lægemiddelstyrelsens årsrapport 2007

  | 22. april 2008 |

  Årsrapport 2007 viser blandt andet, at vi opnåede en målopfyldelse af resultatkontrakten med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 93,9 pct., hvilket svarer til at 3 ud af 4 delkrav belv opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurderer vi, at 2007 var et år med gode faglige resultater.

 • Antallet af ansøgninger om individuelle tilskud til lægemidler i 2007

  | 27. marts 2008 |

  I 2007 behandlede vi i Lægemiddelstyrelsen ca. 111.000 ansøgninger om enkelttilskud (ca. 4 % flere end i 2006), ca. 18.200 ansøgninger om kronikertilskud (ca. 25 % flere end i 2006), ca. 9.800 ansøgninger om terminaltilskud (en lille stigning i forhold til 2006) og ca. 2.000 ansøgninger om forhøjet tilskud, hvilket er ca. 25 % færre end i 2006, jf. tabel 1.

 • Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2007

  | 26. marts 2008 |

  Medlemmer udpeget af ministeren for sundhed og forebyggelse 17 møder i 2007 20 ansøgninger om generelt tilskud Begrundelser 1747 ansøgni

 • Rapport om detailhandelens forhandling af lægemidler 2007

  | 13. februar 2008 |

  Denne rapport indeholder resultaterne af Lægemiddelstyrelsens inspektioner i 2007 i detailhandelen, som fx supermarkeder, materialister, tankstationer og dyrehandlere. Rapporten omhandler både apotekernes håndkøbsudsalg og virksomheder med egen tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen.