Vejledning om parallelimport af lægemidler

25. marts 2014, Opdateret 13. marts 2018

Vejledning nr. 9107 af 27. februar 2018 om parallelimport af lægemidler (retsinformation.dk)

Der er tale om parallelimport, når et lægemiddel, som allerede er godkendt ved en markedsføringstilladelse udstedt af Sundhedsstyrelsen, bliver importeret til Danmark uden om de salgskanaler, som er aftalt med rettighedsindehaveren.

Parallelimport kan omfatte både udenlandsk og dansk producerede lægemidler. Ligeledes kan parallelimport omfatte såvel humane som veterinære lægemidler.

Visse mindre afvigelser i det parallelimporterede præparat kan accepteres, under forudsætning af at der ikke er forskelle af terapeutisk betydning i forhold til det direkte forhandlede lægemiddel.