Liste over registrerede virksomheder

Opdateret 21. juni 2023

Registrering hos Lægemiddelstyrelsen

Alle danske aktører af medicinsk udstyr, IVD og produkter uden medicinsk formål, som er registreret hos Lægemiddelstyrelsen kan ses på Lægemiddelstyrelsens liste over alle registrerede danske aktører af medicinsk udstyr, IVD og produkter uden medicinsk formål. Specialforretninger fremgår ikke af listen, men kan findes på Lægemiddelstyrelsens liste over specialforretninger

Registrering i EUDAMED

EUDAMEDs database over registrerede aktører kan du fremsøge registrerede danske virksomheder ved at tilvælge ”Lægemiddelstyrelsen” (”DK – Danish Medicines Agency”) i feltet ”Kompetent myndighed”. Vær opmærksom på, at det kun er fabrikanter, autoriserede repræsentanter, importører og system- og behandlingspakke-fabrikanter, som kan registrere sig i EUDAMED.