Udgivelser om bivirkninger og produktinformation

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2010

  | 18. maj 2011 |

  Det var primært gennemførelsen af Sundheds- og Indenrigsministerens handlingsplan til forbedring af overvågning af bivirkninger, der prægede arbejdet på bivirkningsområdet i 2010. Handlingsplanen blev lanceret i 2009 i samarbejde med Bivirkningsrådet og blev fuldt implementeret i 2010. Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i en del af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2010.

 • Vurdering af sikkerheden ved brug af methylphenidat til behandling af ADHD

  | 26. oktober 2010 |

  Lægemiddelstyrelsen har gennemgået forbrugs- og bivirkningsdata for medicin, der indeholder methylphenidat. Medicinen er godkendt til behandling af ADHD samt narkolepsi.

 • Årsrapport for overvågning af bivirkninger 2009

  | 29. marts 2010 |

  Årsrapporten for overvågning af bivirkninger giver et indblik i noget af det arbejde, Lægemiddelstyrelsen har udført på bivirkningsområdet i 2009.

 • Rapport vedrørende vurdering af EU-systemet for overvågning af lægemiddelsikkerhed

  | 21. marts 2006 |

  EU-kommissionen besluttede i 2004 at iværksætte en vurdering af det eksisterende system for overvågning af lægemidler, først og fremmest for at kunne vurdere behovet for eventuelle mulige forbedringer.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.