Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 1. januar 2017

Afgifterne for lægemidler og virksomheder er fastlagt jvf. bekendtgørelse nr. 1571 af 16. december 2013 om gebyrer for lægemidler m.v..

Gebyrer i §11 og §20 er reguleret den 1. januar 2017 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris og lønindeks. Du kan se de opdaterede gebyrer i bilag 1.

Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Forhøjet gebyr for fremstilling af lægemidler uden for EU/EØS

Når et lægemiddel fremstilles på en virksomhed i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS, skal der betales forhøjet ansøgningsgebyr og årsafgift.

I 2017 er beløbet for forhøjet ansøgningsgebyr og årsafgift kr. 7.344, der betales højst for én styrke i hver lægemiddelform.

Den forhøjede årsafgift har varenr. 30368, og det forhøjede gebyr har varenr. 30369.

Det forhøjede ansøgningsgebyr opkræves løbende, mens den forhøjede årsafgift opkræves i slutningen af hvert år.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.