Gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder

Opdateret 1. juli 2017

Afgifterne for lægemidler og virksomheder er fastlagt jvf. bekendtgørelse nr. 733 af 8. juni 2017 om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.

Vejledning

Vejledning til opkrævning af gebyrer ved ansøgninger om markedsføringstilladelser, variationer m.m.

Lægemiddelstyrelsen sender en faktura med en måneds betalingsfrist.

Forhøjet gebyr for fremstilling af lægemidler uden for EU/EØS

Når et lægemiddel fremstilles på en virksomhed i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS, skal der betales forhøjet ansøgningsgebyr og årsafgift.

I 2017 er beløbet for forhøjet ansøgningsgebyr og årsafgift kr. 7.344, der betales højst for én styrke i hver lægemiddelform.

Den forhøjede årsafgift har varenr. 30368, og det forhøjede gebyr har varenr. 30369.

Det forhøjede ansøgningsgebyr opkræves løbende, mens den forhøjede årsafgift opkræves i slutningen af hvert år.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.