Salg af medicin uden for apotek

Opdateret 3. september 2019

Butikker uden for apotekervæsenet kan opnå tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler, som egner sig til at blive solgt uden for apotekerne.

Det er Lægemiddelstyrelsen, der afgør, om et lægemiddel må sælges i disse butikker. Der er normalt ikke apoteksfagligt personale ansat i butikker uden for apotekervæsenet.

Gebyr

Der opkræves ansøgningsgebyr samt årsgebyr for tilladelse til forhandling af håndkøbslægemidler og V-mærkede lægemidler. 

Se yderligere information om gebyrer.

Salg af håndkøbslægemidler via internettet

Når du ansøger om en tilladelse til at sælge håndkøbslægemidler, har du mulighed for at tilføje en hjemmesideadresse, så du kan sælge håndkøbslægemidler via internettet.

Sælger du håndkøbslægemidler via internettet, skal du elektronisk oplyse Lægemiddelstyrelsen om følgende:

 • forhandlernavn
 • virksomhedens cvr-nummer
 • webadresse
 • dato for påbegyndt onlineforhandling.

I ansøgningsskemaet skriver du under på, at du har gennemgået de relevante e-læringsmoduler.

Som internetforhandler skal du sørge for, at følgende fremgår af hjemmesiden:

 • Hele det lovpligtige basissortiment skal være repræsenteret
 • Håndkøbslægemidlerne skal præsenteres i varegrupper adskilt fra andre varer

Du skal sikre, at:

 • Håndkøbslægemidler ikke sælges til personer under 15 år
 • Smertestillende håndkøbslægemidler (til indtagelse gennem munden) ikke sælges til personer under 18 år
 • Betingelserne for salg af HX og HX18 lægemidler overholdes (gælder ikke veterinære lægemidler)
 • Returnerede håndkøbslægemidler destrueres
 • Reklamereglerne overholdes jf. Lægemiddelloven og bekendtgørelse om reklame for lægemidler.

Virksomheder der har tilladelse til forhandling af håndkøbslægemidler via internettet kan blive kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen. Inspektionen vil blive foretaget i henhold til gældende regler for området.


E-læring når du ansøger om tilladelse til at forhandle håndkøbslægemidler

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en e-læring, der består af 4 kurser.

E-læringen henvender sig til både virksomhedsejere, butikschefer og medarbejdere, der skal til eller som allerede er i gang med at forhandle håndkøbslægemidler.

Hvis du søger om tilladelse til at sælge håndkøbsmedicin, skriver du under på, at du har gennemgået de relevante e-læringsmoduler.

E-læringen kan også anvendes af apotekernes håndkøbsudsalg. 

E-læring om salg af håndkøbsmedicin


Lægemidler vedr. rygeafvænning

Fra den 15. oktober 2006 er der blevet mulighed for at opnå forhandlertilladelse, der alene omfatter lægemidler til behandling af gener ved rygeafvænning. Denne type forhandlere skal altså ikke føre hele basissortimentet.

Basissortiment

Butikkerne skal som minimum føre et vist sortiment, et basissortiment, der er fastlagt af Lægemiddelstyrelsen. Basissortimentet omfatter bl.a. smertestillende midler, slimløsnende midler mod hoste, sugetabletter mod ondt i halsen.

Godkendte butikker

Ca. 3800 butikker/virksomheder er godkendt til at forhandle håndkøbslægemidler til mennesker. En del af disse har også godkendelse til forhandling af håndkøbslægemidler til dyr (V-mærkede lægemidler).

Ca. 300 butikker er alene godkendt til forhandling af V-mærkede lægemidler.

Liste over godkendte forhandlere (Excel)

Liste over godkendte forhandlere (CSV)

Butikker der forhandler lægemidler på nettet

En lang række butikker har onlinesalg af lægemidler:

Liste over butikker, der forhandler lægemidler på nettet

Listen opdateres løbende.


Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1274 af 27. november 2017 om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Bekendtgørelse nr. 1345 af 28. november 2017 om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek