Lægemiddelloven

Opdateret 30. marts 2023

Lægemiddelloven indeholder bestemmelser om godkendelse og kontrol af lægemidler og de virksomheder, som fremstiller, opbevarer eller på anden måde håndterer lægemidler.

Loven opstiller desuden regler om indberetning af lægemiddelbivirkninger og om reklame for lægemidler. Endeligt fastlægges i loven bestemmelser om godkendelse af lægemiddelforsøg på mennesker.

Lov om lægemidler (Lægemiddelloven) (Retsinformation)