Erstatning for lægemiddelskader

Opdateret 15. februar 2016

Du kan søge Patienterstatningen om erstatning for skader, der skyldes bivirkninger ved et lægemiddel:

Patienterstatningen - anmeld skade

Patienterstatningen kan hjælpe med yderligere oplysninger om erstatning og lovgivningen om erstatning for lægemiddelskader.

Retten til at søge erstatning gælder både almindelige medicinbrugere og personer, som medvirker i et forsøg.

Vi opfordrer dig til at kontakte Patienterstatningen med det samme, så de kan vurdere din sag, hvis du har ukendte eller sjældne bivirkninger, eller bivirkninger som er mere alvorlige end forventet. Det gælder også, selv om det er bivirkninger, som står i indlægsseddelen.

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2011 om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger

Lov nr. 1113 af 7. november 2011 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.