EudraVigilance

Opdateret 4. maj 2022

EudraVigilance er en fælleseuropæisk database, der indeholder oplysninger om bivirkninger hos mennesker, hos dyr og ved kliniske forsøg. Systemet har været i drift siden december 2001, men er blevet opdateret og udbygget 28. januar 2022. Du kan finde mere information om EudraVigilance-systemet via linket i boksen til højre.

Alle bivirkningsindberetninger mellem lægemiddelagenturer og lægemiddelvirksomheder i EU sendes elektronisk via EudraVigilance i den fælles informationsstandard E2B.

Vi begyndte at overføre bivirkningsindberetninger elektronisk til EudraVigilance-systemet i sommeren 2002, og dermed var vi blandt de første, som var fuldt ud E2B-kompatible.

Virksomheder kan finde information om elektronisk overførsel af bivirkningsdata til EudraVigilance via menuen til venstre.