Netværk for forebyggelse af medicineringsfejl

Opdateret 26. marts 2012

Formålet med netværket om forebyggelse af medicineringsfejl er at sikre udveksling af viden og information om sikker håndtering af lægemidler.

Netværket omfatter lægemiddelindustri, sundhedsfaglige organisationer, patientorganisationer og Lægemiddelstyrelsen.