Decentrale anerkendelsesprocedure 2017

Opdateret 13. februar 2018

I den decentrale procedure (DCP) søges der om godkendelse i flere EU (EØS) lande samtidigt. I henhold til proceduren er der dog ikke, som i den gensidige anerkendelsesprocedure, udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den decentrale procedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2017 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 75 påbegyndte humane DCP sager og 1 påbegyndt veterinær DCP sag målt på procedureniveau, hvilket svarer til hhv. 7 % og 1 % af alle påbegyndte DCP sager.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den decentrale procedure

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den decentrale procedure 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane DCP RMS sager

Figur 2: Andel af påbegyndte humane DCP RMS sager 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane decentrale sager målt på procedureniveau:

Antal humane DCP procedurer

2016

2017

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

1. kvartal

17

301

17

229

2. kvartal

22

308

16

277

3. kvartal

41

317

23

299

4. kvartal

32

299

19

27

Total

112

1225

75

1083

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære DCP RMS sager

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære DCP RMS sager 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære decentrale sager målt på procedureniveau:

Antal veterinære DCP procedurer

2016

2017

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS land

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

30

0

23

2. kvartal

0

15

0

24

3. kvartal

0

24

0

18

4. kvartal

0

22

1

35

Total

0

91

1

100

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.