Lægemidler under supplerende overvågning

22. december 2017, Opdateret 18. januar 2018

Begrebet supplerende overvågning og det sorte symbol blev indført i lovgivningen om lægemiddelovervågning, der trådte i kraft i 2012.

Et lægemiddel kan blive underlagt supplerende overvågning i forbindelse med, at det bliver godkendt eller på ethvert tidspunkt i dets levetid.

Lægemidler under supplerende overvågning har en sort omvendt trekant Den sorte trekant: dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning i produktresuméet og i indlægssedlen med information til sundhedspersoner og patienter.

Se Medicin under supplerende overvågning for yderligere information.

Lægemidler underlagt supplerende overvågning offentliggøres af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) på listen over lægemidler under supplerende overvågning.

Produktresuméerne for lægemidler, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, findes på produktresume.dk.

Produktresuméer for lægemidler, der er centralt godkendte, kan findes på det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside.

Under Lægemidler godkendt med et sammendrag af risikostyringsplanen (sRMP) findes de sRMP, som er godkendt i forbindelse med national, MRP og DCP procedurer.

Sammendrag af risikostyringsplanen (sRMP) for lægemidler, der er centralt godkendte, kan findes på Europæiske Lægemiddelagenturs (EMAs) hjemmeside.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...