Afregistrering af lægemidler

Opdateret 28. oktober 2016

Der er forskellige tidsfrister for afregistreringer af lægemidler (ikke pakninger) afhængig af, om indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes repræsentant kan tilgå DKMAnet eller ej.

Generelt for afregistreringer af lægemidler gælder det, at de løbende kan modtages i løbet af året. Specielt omkring et årsskifte er det dog vigtigt at anmelde i tide, fordi man ellers kommer til at betale årsafgift for lægemidlet det efterfølgende år.

Hvis lægemidlet er registreret ved årets første dag, faktureres således for årsafgift for hele året, uanset hvornår på året det afregistreres.

Afregistreringer via DKMAnet

Anmeldelser vedrørende afregistrering skal ske via DKMAnet senest to uger før ikrafttrædelsen.

Sidste frist for afregistreringer via DKMAnet

For afregistrering af lægemidler ved udgangen af 2016 gælder det, at vi skal modtage anmeldelsen om afregistreringen senest mandag d. 5. december 2016 kl. 20.00. Hermed kan afregistreringen ske inden den 1. januar 2017. Hvis vi har modtaget anmeldelsen i tide, vil afregistreringen af lægemidlet have effekt fra den 19. december 2016.

Afregistreringer, med effekt fra den 19. december 2016, kan anmeldes via DKMAnet fra mandag den 21. november 2016 efter kl. 20.00 og frem til mandag den 5. december 2016 kl. 20.00.

Øvrige afregistreringer

Nogle virksomheder er endnu ikke oprettet på DKMAnet. For disse kan indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes repræsentant meddele Lægemiddelstyrelsen, at de ønsker at afregistrere et eller flere lægemidler. Dette gælder kun ikke-markedsførte lægemidler, det vil sige lægemidler uden aktive eller deaktiverede pakninger.

Dette kan gøres enten ved at blive oprettet på DKMAnet og afregistrere ad denne vej, eller ved at skrive til Lægemiddelstyrelsen. Brevet skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 20. december 2016, for at lægemidlet kan blive afregistreret inden den 1. januar 2017.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.