Gensidig anerkendelsesprocedure 2017

Opdateret 13. februar 2018

I den gensidige anerkendelsesprocedure, er der udstedt en national godkendelse i et EU (EØS) land i forvejen. Referencelandet (RMS) er ansvarlig for gennemførelsen af den gensidige anerkendelsesprocedure og den faglige vurdering af ansøgningen.

Status for 2017 tom. 4. kvartal

Danmark er referenceland for 24 påbegyndte humane MRP sager målt på procedureniveau, hvilket svarer til 8 % af alle påbegyndte MRP sager. Danmark har ikke været referenceland på påbegyndte veterinære MRP sager i 2017.

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Figur 1: Antal af påbegyndte referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure 

Figur 2: Andel af påbegyndte humane referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Figur 2: Andel af påbegyndte humane referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure 

Tabel 1: Antal påbegyndte humane MRP sager målt på procedureniveau

Antal humane MRP procedurer

2016

2017

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

16

62

5

69

2. kvartal

2

67

6

77

3. kvartal

9

63

7

73

4. kvartal

6

71

6

82

I alt

33

263

24

301

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure

Figur 3: Andel af påbegyndte veterinære referencelandssager i den gensidige anerkendelsesprocedure 

Tabel 2: Antal påbegyndte veterinære MRP sager målt på procedureniveau

Antal veterinære MRP procedurer

2016

2017

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

Antal procedurer med DK som RMS

Antal procedurer i alt

1. kvartal

0

16

0

24

2. kvartal

1

12

0

9

3. kvartal

2

13

0

15

4. kvartal

0

14

0

29

I alt

3

55

0

77

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.