Mobil visning

Lister over omfattede virksomheder

Opdateret 8. april 2024

Ved at søge i disse lister, kan du finde ud af, om en virksomhed er omfattet af tilknytningsreglerne. Der er tre lister - en til hver type af virksomhed.

Lægemiddelstyrelsen tager forbehold for, at der kan være virksomheder, der er omfattet af tilknytningsreglerne, som ikke fremgår af listerne:

Lægemiddelvirksomheder

Liste over virksomheder, der har tilladelse efter lægemiddellovens § 7, stk. 1 (markedsføringstilladelse) eller tilladelse efter § 39, stk. 1 (virksomhedstilladelse), samt repræsentanter i Danmark for en udenlandsk virksomhed med tilladelse efter enten lægemiddellovens § 7, stk. 1, eller § 39, stk. 1, jf. lægemiddellovens § 43 b, stk. 1.

Offentlige sygehuse og Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS fremgår af listen, selv om de ikke er omfattet:

Liste over lægemiddelvirksomheder

Medicovirksomheder

Liste over virksomheder, der er omfattet af lov om medicinsk udstyr § 2 b, stk. 1:

Liste over medicovirksomheder

Virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål

Liste over virksomheder, der er omfattet af lov om medicinsk udstyr § 5 b, stk. 5, og som er fabrikanter, der fremstiller produkter uden et medicinsk formål i risikoklasse II a, II b og III, samt importører og distributører af denne type produkter, der er etableret i Danmark.

Liste over virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål 

Specialforretninger med medicinsk udstyr

Liste over specialforretninger, der er omfattet af lov om medicinsk udstyr § 2 b, stk. 2:

Liste over specialforretninger