Ansøgning om tilladelse til engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS

Opdateret 27. maj 2016

Her finder du vejledninger og skemaer til ansøgning om tilladelse til at engrosforhandle lægemidler inden for EU/EØS (engrosforhandlertilladelse). Lægemiddelstyrelsen udsteder engrosforhandlertilladelser i henhold til § 39 i Lægemiddelloven.

Inspektion

Virksomheder med tilladelse til engrosforhandling af lægemidler bliver løbende kontrolleret af Lægemiddelstyrelsen. Inspektionen vil blive foretaget i henhold til gældende GDP-regler.

Information om frekvensen af inspektioner:

Inspektion af godkendte lægemiddelvirksomheder

Lister

Virksomheder, der har tilladelse til at engrosforhandle lægemidler i Danmark (excel) 

Vejledninger

Vejledning om hvilke aktiviteter der kræver § 39-tilladelse (pdf-fil, åbner i et nyt vindue)

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.