2016

 • Afgørelse om generelt tilskud til Striverdi Respimat

  | 20. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Striverdi Respimat. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Abilify Maintena

  | 20. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Abilify Maintena. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Tilbagekaldelse af grossist- og fremstillingstilladelse vedrørende Singad Pharma ApS

  | 14. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 20. december 2013 og 10. januar 2014 truffet afgørelse om tilbagekaldelse af Singad Pharma ApS’ (virksomhedsnummer 255894) § 39 tilladelser til engrosforhandling og fremstilling af lægemidler med autorisationsnumrene 25081 og 25082.

 • Bevilling til Ejby Apotek

  | 14. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 8. januar 2014 meddelt Lars Orup Andersen bevilling til at drive Ejby Apotek.

 • Tilskud til medicin købt i andet EU- eller EØS-land

  | 13. januar 2014 |

  Fra den 1. januar 2014 har du mulighed for at få tilskud til receptordineret medicin, som er købt i et andet EU- eller EØS-land efter sundhedslovens almindelige regler om tilskud til medicin. Det forudsætter bl.a., at du er sygesikret i Danmark og har et sundhedskort (det gule kort), og at der er tilskud til medicinen i Danmark.

 • Brug af implantater

  | 13. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udsender en ny vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og tandlæger skal udvise ved anvend

 • Afgørelse om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro

  | 10. januar 2014 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til AirFluSal Forspiro. Lægemidlet får generelt tilskud. AirFluSal Forspiro indeholder salmeterol + fluticason og anvendes til behandling af astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

 • Bevilling til Hvalsø Apotek

  | 6. januar 2014 |

  Sundhedsstyrelsen har den 19. december 2013 meddelt Charlotte Dalsgaard Wiberg-Jørgensen bevilling til at drive Hvalsø Apotek. Der har været 10 ansøgere til bevillingen.

 • Bidrag til revurdering af tilskudsstatus for NSAID'er og medicin mod svage smerter

  | 20. december 2013 |

  Medicintilskudsnævnet har modtaget en række bidrag fra interessenter til sine drøftelser af tilskudsstatus for NSAID’er og medicin mod svage smerter.

 • Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

  | 19. december 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®.

 • Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres

  | 12. december 2013 |

  Med virkning fra den 12. maj 2014 ændres tilskuddet til noget epilepsimedicin, men for den epilepsimedicin, som de fleste patienter er i behandling med, sker der ingen ændringer.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Dexametason "Abcur"

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Dexametason ”Abcur”. Lægemidlet får ikke generelt tilskud. Dexametason ”Abcur” indeholder dexamethason og anvendes til tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Champix

  | 6. december 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud, herunder generelt klausuleret tilskud til Champix. Lægemidlet får hverken generelt eller generelt klausuleret tilskud. Champix indeholder vareniclin og anvendes til rygeophør hos voksne.

 • Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013

  | 28. november 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger kan du bl.a. læse om: Ciprofloxacin og risiko for senesygdomme, risiko for blodpropper ved cancermedicinen ponatinib, og indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

 • Endelig indstilling til tilskudsstatus for epilepsimedicin

  | 27. november 2013 |

  Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for epilepsimedicin (ATC-gruppe N03 m.fl.) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen.  Medicintilskudsnævnets indstilling af 26

 • Høring over tilskudsstatus for medicin i dele af ATC-gruppe A

  | 26. november 2013 |

  Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for medicin i nogle undergrupper i ATC-gruppe A. Nævnet har nu færdiggjort 4 forslag til indstillinger.

 • Høringssvar om tilskudsstatus for epilepsimedicin

  | 22. november 2013 |

  Medicintilskudsnævnets 2. forslag til fremtidig tilskudsstatus for epilepsimedicin (ATC-gruppe N03 m.fl.) har været i høring med frist den 1. november 2013.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Incresync

  | 8. november 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Incresync. Lægemidlet får ikke generelt tilskud.

 • Afgørelse om generelt tilskud til Relvar Ellipta

  | 8. november 2013 |

  Vi har truffet afgørelse i ansøgning om generelt tilskud til Relvar Ellipta. Lægemidlet får generelt tilskud.

 • Nyt Om Bivirkninger 31. oktober 2013

  | 31. oktober 2013 |

  I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger, hvor du bl.a. kan læse om: risikoen for blodpropper ved brug af p-piller er lille uanset type, EU’s vurdering af plasmasubstitutter der indeholder hydroxyethylstivelse (HES) er afsluttet.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...