Ledig bevilling til Vordingborg Apotek

Opdateret 8. april 2016

Bevillingen til at drive Vordingborg Apotek er ledig pr. 1. oktober 2016.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Det fremgår af § 9, stk. 1, i bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v., at der ydes filialtilskud til de filialer, der fra Lægemiddelstyrelsen har modtaget påbud om opretholdelse. Vi vil i tredje kvartal af 2016 melde ud, hvilke filialer vi meddeler påbud. Vi kan således ikke på nuværende tidspunkt oplyse, om vi vil give et påbud til Lundby Apoteksfilial, eller om filialtilskuddet vil blive aftrappet.

Vordingborg Apotek er beliggende i postnummer 4760.

Vordingborg Apotek er omfattet af § 6, stk. 1 og stk. 4, i bekendtgørelse nr. 453 af 29. april 2013 vedr. apotekernes åbningstid og vagttjeneste.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 5 forfremmelseskonsulenter.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 9. maj 2016 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Vordingborg Apotek nr. 32

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

 

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

48.653.421

43.789.725

43.040.682

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.439.532

1.289.407

832.694

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

2.994.738

2.921.583

2.950.672

Frihandelsvarer

6.226.209

5.920.790

6.122.393

Andre driftsindtægter

416.542

450.602

456.945

Bruttoomsætning*

59.730.442

54.372.107

53.403.386

Rabatudgifter

585.223

528.738

530.751

Nettoomsætning

59.145.219

53.843.369

52.872.635

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

4.971.513

2.847.015

480.291

Dyrlægepakninger (kr.)

696.303

481.625

581.104

Antal pakninger til enkeltpersoner

296.141

295.371

303.596


Distributionsenheder af Vordingborg apotek (alle beløb er ekskl. moms)

(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte)

Lundby Apoteksfilial

2012

2013

2014

Omsætning - receptur

7.288.357

7.003.213

7.075.351

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

194.327

170.795

107.556

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

508.258

508.928

490.530

Frihandelsvarer

881.668

920.786

963.369

Bruttoomsætning

8.905.258

8.638.075

8.671.898

Rabatudgifter

87.252

84.000

86.186

Nettoomsætning

8.818.006

8.554.075

8.585.712


Håndkøbsudsalg 2014

Omsætning

Ørslev

725.410

Mern

647.858

Mogenstrup

872.846


Medicinudleveringssteder 2014

Omsætning

Stensved, Netto

434.762

Stensved, Rema 1000

1.144.738

Nyråd

591.250

Blangslev

310.992

Sallerup

152.042

Køng

96.134

Mogenstrup

160.167


Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til Martin Runebøll på Send en mail eller tlf. 44 88 92 02, eller Karina Stavnsbjerg på Send en mail eller tlf. 44 88 93 30.