Ni ansøgninger til pulje om forskning i HPV-bivirkninger

6. april 2016

Folketingets satspuljepartier har afsat 7 millioner kr. til forskning i mulige bivirkninger ved HPV-vaccinerne. Ansøgningsfristen er nu udløbet, og ansøgningerne vil derfor blive sendt til vurdering hos Innovationsfonden.

De forskningsprojekter, som kan komme i betragtning til de 7 millioner kr., skal bidrage til en større viden om en eventuel årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige symptomer, der opleves som bivirkninger til vaccinationen.

Den videnskabelige vurdering af ansøgernes projekter foretages af Innovationsfonden i overensstemmelse med § 5 i Lov om Innovationsfonden.  Lægemiddelstyrelsen har nedsat en følgegruppe med forhenværende departementschef Ib Valsborg som formand og med medlemmer fra sundhedsfaglige organisationer og patientforeninger. Følgegruppens opgave er at prioritere mellem de forskningsprojekter, som Innovationsfonden har fundet støtteværdige.

Fristen for at ansøge om del i puljerne var den 1. april 2016.