Invitation til 2. runde af markedsdialog om LEOPARD – skriftlig høring

9. juni 2017

Lægemiddelstyrelsen har forberedt et projekt om udvikling af et nyt lægemiddelregister. Den nu-værende løsning kaldet KAT – Katalogisering af Totaloplysninger – skal erstattes af LEOPARD - Lægemiddelstyrelsens Elektroniske Oplysnings-Paknings- og Adresse-Register for Danmark.

Som led i forudsætningsanalysen i 2016 blev der gennemført en første markedsdialog. Formålet var igennem en åben invitation at indhente potentielle leverandørers vurdering af, om der i markedet findes relevante standardsystemer eller subsidiært standardplatforme.

I forlængelse af den forrige runde af markedsdialog mellem Lægemiddelstyrelsen og deltagerne i denne, ønsker Lægemiddelstyrelsen nu et sanity check af vores ni antagelser, som vi er kommet frem til på baggrund af den første runde af markedsdialogen. Vi anmoder derfor om potentielle leverandørers vurdering af, om de ni antagelser vurderes som værende plausible og gangbare som grundlag for kravspecifikationen.

Yderligere oplysninger 

Se vedhæftede høringsbrev for yderligere oplysninger.

Links

Høringsbrev - LEOPARD (word-dokument)

Bilag 1: Uddrag af projektinitieringsdokumentet - forretningsprojektet LEOPARD (pdf)

Bilag 2: IDMP - SPOR baseret datamodel (zip)