Ledig bevilling til Glumsø Apotek

5. april 2017

Bevillingen til at drive Glumsø Apotek er ledig pr. 1. oktober 2017. Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Glumsø Apotek er beliggende i postnummer 4171.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgere om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter. Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. maj 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Glumsø Apotek nr. 137

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms).

 

2013

2014

2015

Omsætning - receptur

26.692.028

27.605.687

28.604.501

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

873.282

768.837

735.127

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.785.878

1.818.055

1.982.724

Frihandelsvarer

4.137.556

4.399.810

4.700.828

Andre driftsindtægter

256.307

267.128

295.989

Bruttoomsætning

33.745.051

34.859.517

36.319.169

Rabatudgifter

365.441

358.511

377.144

Nettoomsætning

33.379.610

34.501.006

35.942.025

Leverancer til sygehuse m.v. (kr.)

0

0

0

Dyrlægepakninger (kr.)

1.912.257

2.761.085

2.902.955

Antal pakninger til enkeltpersoner

170.241

174.700

177.305

Distributionsenheder af Glumsø Apotek

(Alle beløb er i kr. ekskl. moms).
(Både ikke-apoteksforbeholdte og apoteksforbeholdte).

Fuglebjerg Apoteksfilial

2013

2014

2015

Omsætning - receptur

15.549.969

15.963.842

16.538.363

Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

528.473

492.407

466.496

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

1.198.850

1.227.361

1.330.842

Frihandelsvarer

2.494.383

2.758.919

2.740.910

Bruttoomsætning

19.941.094

20.573.790

21.202.934

Rabatudgifter

266.650

265.787

230.250

Nettoomsætning

19.674.444

20.308.003

20.972.684

 

Håndkøbsudsalg 2015 Omsætning
Sørbymagle 755.280 
Vallensved 222.023 
Dalmose  1.252.798 
Sandved  346.674 

 

Medicinudleveringssteder  Omsætning
Gelsted   1.061.176

 

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde filialen Fuglebjerg Apotek jf. bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere § 9.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger 

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Thomas Malthe Trier Jacobsen på Send en mail, tlf. 93 59 64 25 eller
Karina Stavnsbjerg på Send en mail, tlf. 44 88 93 30.