Ledig bevilling til Vejle Gorms Apotek

24. januar 2017

Bevillingen til at drive Vejle Gorms Apotek er ledig pr. 1. juli 2017.  

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Vejle Gorms Apotek er beliggende i postnummer 7100.

Vejle Gorms Apotek er omfattet af bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Den 1. juli 2015 trådte en ændring til lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014 (apotekerloven) i kraft, derfor er der udarbejdet en revideret vejledning til ansøgning om ledige bevillinger.

Ansøgning om bevilling til at drive det ledige apotek sendes til henholdsvis Lægemiddelstyrelsen og 4 forfremmelseskonsulenter.  Ansøgningen mærkes ”Apoteksansøgning”.

Adresser på forfremmelseskonsulenter kan rekvireres ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningen skal stiles til:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen og forfremmelseskonsulenterne i hænde senest den 24. februar 2017 kl. 12.00.

Oplysninger vedr. Vejle Gorms Apotek nr. 234

Kort oversigt over omsætningen (alle beløb er i kr. ekskl. moms)

  2013  2014  2015 
Omsætning - receptur  35.786.284
35.741.185 34.392.439
Apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 1.721.578
1.371.246 1.406.461
Ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler 3.165.412
3.304.491 3.370.262
Frihandelsvarer 6.491.754
6.519.912 6.541.335
Andre driftsindtægter 467.077
280.548 319.276
Bruttoomsætning*  47.632.105
47.217.382 46.029.773
Rabatudgifter 355.792
350.190 340.312
Nettoomsætning  47.276.313 46.867.192 45.689.461
Leverancer til sygehuse m.v. (kr.) 0 23.412 21.821
Dyrlægepakninger (kr.)  155.623  186.963 172.373
Antal pakninger til enkeltpersoner 251.502 253.724 243.239

 

Distributionsenheder af Vejle Gorms Apotek

Apoteksudsalg 2015 Omsætning
Bredballe 7.287.888
Vindinggård 8.865.188

 

Der er til apoteket meddelt påbud om at opretholde Bredballe Apoteksudsalg, hvormed apoteket fortsat vil modtage tilskud til apoteksudsalget som beregnet i bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016.

Der er ikke til apoteket meddelt påbud til apoteket til at opretholde Vindinggård Apoteksudsalg, hvormed tilskuddet vil blive aftrappet som beregnet i bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014.

Yderligere oplysninger

Yderligere økonomiske oplysninger samt adresser på forfremmelseskonsulenterne kan rekvireres ved henvendelse til:
Martin Runebøll på Send en mail, tlf. 44 88 92 02 eller
Morten Krydsfeldt på Send en mail, tlf. 44 88 97 29.