Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår

28. november 2023

Lægemiddelstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår, fra lørdag d. 23. december 2023 til mandag d. 1. januar 2024 - begge dage inklusiv.

Det indebærer, at post - såvel fysisk som digitalt - sendt til Lægemiddelstyrelsen, ikke bliver læst i denne periode.

På denne side kan du i øvrigt læse, hvilke tidsfrister der gælder for ansøgninger inden for Lægemiddelstyrelsens område i 2023.

Frister i 2023

Håndtering af udleveringstilladelser i hverdagene omkring jul og nytår

Anmeldelse af medicinpris- og sortimentsændringer mellem jul og nytår

Eksportcertifikater for lægemidler - frist den 13. december 2023

Eksportcertifikater for medicinsk udstyr - frist den 13. december 2023

Virksomhedstilladelser - frist den 15. december 2023

Certifikater til import eller eksport af euforiserende stoffer - frist den 15. december 2023

Tilladelser til kliniske lægemiddelforsøg - frist den 20. december 2023

Markedsføringstilladelser til lægemidler - frist den 20. december 2023