Nyheder om os

 • Problemer med indsendelse til de videnskabsetiske komitéer via DKMAnet

  | 9. april 2015 |

  Der er opstået en fejl på DKMAnet vedrørende kliniske forsøg og indsendelse til det Videnskabsetiske Komité System. Det Videnskabsetiske Komitésystems driftsleverandør er i gang med at udbedre fejlen.

 • Ny ledelse i Sundhedsstyrelsen

  | 16. marts 2015 |

  Jakob Cold er fra 13. marts 2015 konstitueret som administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen. Anne-Marie Vangsted fortsætter som hidtil som direktør med særligt ansvar for Sundhedsstyrelsens tilsyn.

 • Else Smith stopper som adm. direktør i Sundhedsstyrelsen

  | 12. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen kan bekræfte, at Else Smith pr. 12. marts 2015 ikke længere er administrerende direktør i Sundhedsstyrelsen.

 • Årsrapport om detailvirksomheders salg af håndkøbsmedicin

  | 3. marts 2015 |

  Sundhedsstyrelsen har i 2014 nået at inspicere flere virksomheder, der sælger håndkøbsmedicin end tidligere år.

 • Regnskabsresultater for apoteker 2013

  | 12. februar 2015 |

  Sundhedsstyrelsen laver hvert år en undersøgelse over apotekernes driftsforhold. Undersøgelsen bygger på apotekernes indberetning af regnskaber.

 • Ny direktør i Sundhedsstyrelsen

  | 30. januar 2015 |

  Konstitueret enhedschef Anne-Marie Vangsted tiltræder som ny direktør i Sundhedsstyrelsen 1. februar 2015 med særligt ansvar for tilsyn. Den nye direktørstilling er oprettet som led i Sundhedsstyrelsens handlingsplan for en modernisering af tilsynsområdet, som Anne-Marie Vangsted har været en central del af, siden tilsynsplanen blev præsenteret 15. september 2014.

 • DKMAnet er tilgængelig igen

  | 30. januar 2015 |

  Vi beklager de gener, den manglende adgang har medført.

 • DKMAnet Kliniske forsøg – Problemer med indsendelse er løst

  | 28. januar 2015 |

  Fejlen på DKMAnet vedrørende kliniske forsøg og indsendelse til det Videnskabsetiske Komité System er udbedret, og overvågning er iværksat hos det Videnskabsetiske Komitésystems driftsleverandør.  V

 • Beretning om håndtering af fortrolige oplysninger

  | 12. november 2014 |

  Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til Statsrevisorerne om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder. Beretningen bygger på en tværgående undersøgelse af, hvorda

 • Forordning om kliniske forsøg med lægemidler offentliggjort

  | 3. juni 2014 |

  EU Kommissionens fremsatte forslag til nye europæisk lovgivning om kliniske forsøg med lægemidler er blevet vedtaget i starten af 2014. Formålet er at fremme antallet af kliniske lægemiddelforsøg i EU.

 • Årsrapport for bivirkninger 2013

  | 27. maj 2014 |

  I 2013 modtog Sundhedsstyrelsen det højeste antal indberetninger nogen sinde. I alt blev der indberettet 6681 bivirkninger, hvilket er 35 % flere end året før. Det høje antal indberetninger i 2013 skyldes flere forhold. Blandt andet har flere målrettede kampagneindsatser været medvirkende til øget fokus på området, men også udvikling og implementering af bedre it har gjort det lettere at indberette bivirkninger. Særligt HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft har haft stor opmærksomhed i 2013 og udgjort en stor del af bivirkningsindberetningerne.

 • Udbud af Rammeaftale om medieindkøb (opdateret)

  | 11. april 2014 |

  Sundhedsstyrelsen udbyder hermed en rammeaftale om medieindkøb.

 • Sundhedsstyrelsen fremlægger årsrapporten for 2013

  | 20. marts 2014 |

  Årsrapporten for 2013 beskriver Sundhedsstyrelsens økonomiske og faglige resultater.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...