Medicintilskudsnævnets endelige indstilling til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

8. maj 2013

Medicintilskudsnævnet har revurderet tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes (ATC-gruppe A10) og har nu færdiggjort sin indstilling til Sundhedsstyrelsen

Medicintilskudsnævnets indstilling af 2. maj 2013 til tilskudsstatus for lægemidler mod diabetes

Medicintilskudsnævnet har tidligere haft 3 forslag til indstilling sendt i høring. I forhold til det 3. forslag til indstilling er der, i den endelige indstilling, ikke ændringer i nævnets indstilling til lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus.

Medicintilskudsnævnet har i sine drøftelser lagt vægt på, at det for den behandlende læge umiddelbart skal være muligt, at sammensætte en behandling, der passer til den enkelte patient, og at justere behandling efter behov.

Derfor anbefaler nævnet, at de fleste antidiabetika fortsat skal have generelt tilskud.

Nævnet anbefaler dog, at tilskuddet til GLP-1 analogerne (Bydureon, Byetta, Lyxumia og Victoza), på grund af deres højere pris, klausuleres til de patienter, som vil have mest gavn af disse lægemidler.

Derudover anbefaler nævnet, at det generelle tilskud til glibenclamid (Hexaglucon), tolbutamid (Arcosal), acarbose (Glucobay) samt pioglitazon (Actos) bortfalder.

Sundhedsstyrelsen vil nu træffe afgørelse om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus.