"Meld bivirkninger i psykiatrien - en del af behandlingen"

3. marts 2014, Opdateret 10. april 2014

Kampagne rettet mod læger i hospitals- og distriktspsykiatrien og patienter og pårørende i psykiatrien

Kampagne: Meld bivirkninger i psykiatrien – en del af behandlingenSundhedsstyrelsen gennemfører en kampagne, der skal skabe større opmærksomhed på at melde bivirkninger inden for psykiatrien. Indsatsen skal, udover at skabe større opmærksomhed, også øge kendskabet til lægernes forpligtelse til at melde formodede alvorlige og uventede bivirkninger. Derudover skal flere patienter og pårørende vide, at de også selv kan melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

Kampagnen kører fra marts til oktober 2014.

Baggrund for indsatsen er, at Sundhedsstyrelsen kun modtager meget få indberetninger om bivirkninger fra læger, patienter og pårørende inden for psykiatrien, og det er til trods for, at medicinsk behandling af psykiske lidelser ofte giver mange bivirkninger – og i visse tilfælde også alvorlige bivirkninger. 

Sidste år viste Sundhedsstyrelsens årlige opgørelse over anmeldte bivirkninger, at der på landsplan kun var i alt 78 indberetninger fra hele hospitalspsykiatrien, og tallet har ligget på det niveau i flere år. 

Ligeledes viser en undersøgelse, Sundhedsstyrelsen har gennemført, at lægerne går meget op i patientsikkerhed og gerne vil indberette mere, men der mangler et større fokus på at indberette bivirkninger. Undersøgelsen viser også, at der eksisterer en række myter om at indberette bivirkninger. Den kommende indsats skal aflive disse myter og samtidig give lægerne og patienterne viden om, hvordan de skal reagere ved mistanke om bivirkninger ved medicin.