Gør medicin mere sikker - Meld bivirkninger

21. september 2015

Kampagne målrettet læger i almen praksis og medicinstuderende

Sundhedsstyrelsen lancerer i efteråret en kampagne, der skal skabe større opmærksomhed om bivirkninger ved medicin. Indsatsen skal formidle, at det nytter at melde bivirkninger til Sundhedsstyrelsen – og at lægerne på den måde er med til at gøre medicin mere sikker. Samtidig skal indsatsen skærpe de medicinstuderendes fokus på reglerne og vigtigheden af at melde bivirkninger.

Baggrunden for indsatsen er et fald i antallet af indberetninger fra de almen praktiserende læger. Faldet sker samtidig med, at antallet af indberetninger generelt er stigende. Kampagnen er også et led i Handlingsplan III for styrket lægemiddelovervågning 2014-2015.

Indsatsen består af:

  • Information sendt direkte til almen praktiserende læger – pjece, kort og følgebrev
  • PR og annoncering i fagmedier, nyhedsbreve og på relevante facebooksider
  • Film om reglerne og vigtigheden af at melde bivirkninger
  • Undervisningsmateriale til brug på medicinuddannelsen
  • Undervisning af læger på SOL-kurser
  • Konkurrence om kendskab til reglerne blandt medicinstuderende
  • PR i de studerendes studiemagasiner.

Materialer

Annonce: Får dine patienter bivirkninger? (pdf)

Kort: Gør medicin mere sikker (pdf)

Pjece: Gør medicin mere sikker (pdf)

Undervisning af medicinstuderende: Indberetning af bivirkninger (Powerpoint)