Meld hændelser med hjælpemidler

14. januar 2015

Vi samarbejder med kommunerne om indberetning af hændelser med hjælpemidler.

Fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr har direkte indflydelse på patientsikkerheden og kan have alvorlige konsekvenser for brugere og sundhedspersonale. Derfor har Sundhedsstyrelsen lavet en indsats, der opfordrer kommunerne til at indberette hændelser med hjælpemidler.

Hændelserne skal indberettes til Sundhedsstyrelsens centrale indberetningssystem, som giver styrelsen mulighed for på et tidligt tidspunkt at opfange fejl, svigt og mangler ved medicinsk udstyr og systematisk sikre, at de bliver udbedret alle de steder, hvor udstyret bruges.

Når hændelserne bliver indberettet, er det muligt for Sundhedsstyrelsen at gribe ind over for fabrikanten – både hvis antallet af hændelser er stort, eller hvis den enkelte hændelse i sig selv er uacceptabel. Det er en del af vores markedsovervågning af medicinsk udstyr, herunder hjælpemidler.

Indberetninger fra sundhedspersonalet eller fra brugeren af hjælpemidlet er med til at sikre, at Sundhedsstyrelsen kan øge sikkerheden for både brugere og medarbejdere i sundheds- og plejesektoren. 

Elektronisk blanket til indberetning

Indberetninger af hændelser med medicinsk udstyr kan ske nederst på denne side: Indberetninger af hændelser med medicinsk udstyr.

Kampagnemateriale

Faktaark: Svigt, fejl eller mangler ved hjælpemidler kan føre til alvorlige ulykker

Undervisningsmateriale til anvendelse i kommunerne: Meld hændelser med hjælpemidler

Vejledning til undervisningsmateriale

Video om hvordan du indberetter hændelser med medicinsk udstyr