"Reagér på bivirkninger - og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle" - kampagne

5. januar 2012, Opdateret 2. januar 2013

Reagér på bivirkninger – og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle

Kampagne rettet mod plejepersonalet i kommunerne

Reagér på bivirkninger - www.meldenbivirkning.dkMed Sundhedsstyrelsens kampagne skal plejepersonalet i kommunerne rustes til bedre at kunne reagere på bivirkninger og melde dem til Sundhedsstyrelsen.

Bivirkningsindberetninger giver nemlig basis for bedre medicinsk behandling og derved en bedre sundhedstilstand hos de ældre.

Læs mere om kampagnen: Reagér på bivirkninger – og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.

Kampagnemateriale

Tekst til kommunernes intranet (pdf-fil)

Undervisningsmateriale til brug på afdelingsmøder (ppt-fil)

Vejledning til undervisningsmaterialet (pdf-fil)

Følgebrev (pdf-fil)

Flyer til social- og sundhedshjælpere (pdf-fil)

Pjece til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter (pdf-fil)

Brev til socialchefer (pdf-fil)

Pressemateriale

Pressemeddelelse: Ny indsats skal skabe mere viden og større fokus på bivirkninger ved medicin i plejesektoren (pdf-fil)


Reagér på alvorlige og uventede bivirkninger - det øger patientsikkerheden

Kampagne over for hospitalslæger i efteråret 2010

I uge 37 i 2010 lancerede den daværende Lægemiddelstyrelsen en landsdækkende indsats, som skulle få hospitalslæger til at melde flere alvorlige og uventede bivirkninger ved medicin.

Baggrunden var, at Lægemiddelstyrelsen vurderede, at der er omkring 50 alvorlige eller uventede bivirkninger, der ikke bliver meldt, hver gang en hospitalslæge melder én bivirkning.

Find kampagnematerialet her: Reagér på bivirkninger – og hjælp med at gøre medicin mere sikker for alle.