Søg aktindsigt

Opdateret 4. marts 2024

Hvis du er journalist og ønsker at søge aktindsigt i dokumenter fra Lægemiddelstyrelsen, skal du sende din anmodning om aktindsigt til styrelsens pressemail, presse@dkma.dk.

Hvis du ikke er journalist og ønsker at søge aktindsigt i dokumenter fra Lægemiddelstyrelsen, skal du sende din anmodning om aktinsigt til styrelsens hovedpostkasse, dkma@dkma.dk. Din anmodning vil herefter blive videresendt til rette fagenhed i styrelsen. 

Hvis din anmodning om aktindsigt indeholder personfølsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, skal du sende den via en sikker forbindelse. Almindelig e-mail er ikke sikker. Du kan via dette link læse, hvordan du sender via en sikker forbindelse til Lægemiddelstyrelsen. 

Når du sender din anmodning om aktindsigt, bør du angive nedenstående. Det vil gøre det lettere for os, at hjælpe dig med at finde de dokumenter, som du søger. 

  • Skriv Aktindsigt i emnefeltet.
  • Hvis du kender det sagsnummer, som du søger aktindsigt i, skriv også det i emnefeltet.
  • Notér, hvis du er part i den sag, som du søger aktindsigt i, det vil sige om sagen eller dokumenterne vedrører dig. Det skyldes, at anmodninger fra en part i en sag skal behandles efter særlige regler.
  • Beskriv hvad du søger aktindsigt så detaljeret som muligt. 

Alle har ret til aktindsigt

Offentlighedslovens udgangspunkt er, at enhver har ret til aktindsigt i de dokumenter, der findes i den offentlige forvaltning, herunder Lægemiddelstyrelsen.

Du behøver ikke begrunde dit ønske om aktindsigt.

Du hører fra os senest syv arbejdsdage efter, at du har anmodet om aktindsigt.

Undtagelser

Der er visse typer af dokumenter, som vi blandt andet ikke må give aktindsigt i. Det gælder f.eks. dokumenter om:

  • enkeltpersoners private forhold
  • virksomheders forretningshemmeligheder
  • ansættelse og forfremmelse
  • straf for overtrædelse af lovgivningen 

Vi giver normalt heller ikke aktindsigt i Lægemiddelstyrelsens interne arbejdsdokumenter.