Mobil visning

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

1. januar 2022

Ja, men kun hvis du har en recept fra en læge og får produkterne udleveret på et apotek.

Lægerne har i dag fire muligheder for at udskrive produkter baseret på cannabis:

 1. Godkendte Lægemidler
  Der findes på nuværende tidspunkt 2 godkendte lægemidler indeholdende cannabinoider/cannabidiol. Lægemidlet Sativex som er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sklerose. Sativex kan udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sklerose. Lægemidlet Epidyolex er en oral opløsning til behandling af de sjældne epilepsiformer Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom. Epidyolex kan udskrives af speciallæger i neurologi og pædiatri 

 2. Lægemidler på udleveringstilladelse
  Lægemidlerne Marinol og Nabilone, som indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Producenterne af Marinol og Nabilone har ikke søgt om godkendelse i Danmark. Læger kan dog ansøge om udleveringstilladelse til medicin, som ikke er godkendt i Danmark eller som ikke sælges i Danmark. Marinol og Nabilone kan importeres fra bl.a. USA, hvis Lægemiddelstyrelsen imødekommer en dansk læges ansøgning om tilladelse til at udskrive det til konkrete patienter.

 3. Magistrelt fremstillet medicin
  Læger kan ordinere magistrelt fremstillet medicin eksempelvis som kapsler eller olier med indholdsstoffer fra cannabis. Magistrelt fremstemstillet medicin er lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

 4. Produkter, der er optaget i Forsøgsordningen om medicinsk cannabis
  Den 1. januar 2018 trådte lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis kraft. Dermed blev der åbnet en 4. mulighed for, at læger kan udskrive andre typer cannabisprodukter til medicinsk brug eksempelvis urtethe, cannabisolier m.m. Forsøgsordningen startede 1. januar 2018 og forløber indtil udgangen af 2025.

Lægemiddelstyrelsen kan kun vurdere og eventuelt godkende flere cannabisbaserede lægemidler, hvis der er virksomheder, der ansøger om at få nogle præparater godkendt. Lægemiddelstyrelsen kan ikke bede virksomheder om at ansøge om at få godkendt medicin. Initiativet skal komme fra en virksomhed.  Lægemiddelstyrelsen har godkendt to lægemidler med cannabis; Sativex til behandling af multipel sklerose og Epidyolex til behandling af de sjældne epilepsiformer Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom .

Lægemiddelstyrelsen har ikke givet afslag på nogen ansøgninger om godkendelse af lægemidler med cannabis, men vi har orienteret flere virksomheder om proceduren.

Lægemiddelstyrelsen kan kun optage cannabisprodukter i forsøgsordningen, hvis der er virksomheder, der anmoder om at få konkrete produkter optaget. Ordningen er baseret på initiativ fra private virksomheder.

Vi behandler ansøgninger om optagelser om cannabisprodukter, så snart vi får dem ind, og vi optager alle de produkter, hvor virksomheder og produkterne opfylder de krav der er fastsat i lovgivningen. 

De produkter, der aktuelt er tilgængelige i forsøgsordningen, kan ses på medicinpriser.dk.

Alle læger har mulighed for at udskrive de produkter, der er optaget i forsøgsordning om medicinsk cannabis, men ingen læge er forpligtet til det.

Alle læger kan udskrive magistrelt fremstillet medicin baseret på cannabis, men er ikke forpligtet til det.

Sativex må kun udskrives af speciallæger i neurologi.

Epidyolex må kun udskrives af speciallæger i neurologi og pædiatri.

I forhold til ansøgninger om Marinol og Nabilone på udleveringstilladelse, så tager Lægemiddelstyrelsen stilling til lægernes konkrete ansøgninger.

Der er en særlig ordning om tilskud til forsøgsordningens produkter.

Patienter med en terminalbevilling får 100% i tilskud til køb af cannabisprodukter, der indgår i forsøgsordningen. Andre patienter får 50% tilskud op til 10.000 kr. i tilskud om året.

Lægen kan ansøge Lægemiddelstyrelsen om enkelttilskud til cannabisholdig medicin, der ikke indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Enkelttilskud bevilges til den enkelte patients køb af medicinen.

Der er mulighed for at få enkelttilskud til Sativex, Epidyolex, magistrelt fremstillet medicin med cannabis eller cannabisholdige lægemidler med udleveringstilladelse (Marinol og Nabilone).

Ansøgningerne behandles individuelt efter de kriterier, der er fastsat i medicintilskudsbekendtgørelsen.  Lægemiddelstyrelsen kan bevilge enkelttilskud til patienter med sygdomme, hvor Lægemiddelstyrelsen vurderer, at medicinen virker eller hvor det anses for overvejende sandsynligt at den cannabisbaserede medicin vil virke. Lægemiddelstyrelsen foretager sin vurdering med udgangspunkt i behandlingsvejledninger for de pågældende sygdomme fra relevante lægevidenskabelige selskaber. Som ved andre ikke markedsførte lægemidler kræves desuden, at al anden behandling med godkendte lægemidler til den pågældende sygdom har været afprøvet uden tilstrækkelig effekt.

Hvis man føler sig søvnig, sløv eller svimmel bør man aldrig køre bil, betjene maskiner eller deltage i farlige aktiviteter. Hvis en læge ordinerer THC-holdig medicin, skal lægen tale med patienten om trafikfarlighed, og i den forbindelse kan lægen beslutte at nedlægge et såkaldt kørselsforbud.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt at læger, der ordinerer behandling med produkter optaget i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, udsteder lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden. Læs mere om kørsel og cannabisbehandling på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Nej. Evidens hører ikke til i enkelte lande. Resultaterne af videnskabelige undersøgelser offentliggøres i internationale tidsskrifter på engelsk.

På verdensplan er der ikke lavet ret mange videnskabelige undersøgelser af høj kvalitet, som har undersøgt effekten eller bivirkningerne ved cannabis i mennesker. Så den evidensbaserede viden, der er om medicinsk brug af cannabis, er meget begrænset. Det gælder både i Danmark og udlandet.

Lægemiddelstyrelsens vejledning til forsøgsordningen om medicinsk cannabis er blandt andet baseret på den internationale videnskabelige litteratur om cannabis samt på erfaringerne fra både Holland, Canada og Israel.

De cannabisolier, der sælges på nettet, kan have mange forskellige styrker og indeholder som regel både THC og CBD. De sælges både som værende fødevarer, lægemidler og kosmetik. Der gælder forskellig lovgivning inden for de tre områder.

Hvis der er tale om cannabisolie til medicinsk brug er svaret nej. Cannabisolie til medicinsk brug må kun sælges på apoteket og kun til patienter med en recept fra en læge.

For oplysninger om reglerne for cannabisolier f.eks. som kosttilskud eller som kosmetik henviser vi til hhv. Fødevarestyrelsen eller Miljøstyrelsen.

Det gør Lægemiddelstyrelsen. Der er tale om en individuel vurdering af hvert produkt. Hvis olien indeholder aktive stoffer som THC og CBD i et omfang, som har en virkning på kroppen, eller hvis den skal bruges til behandling af sygdom, så vil den sandsynligvis blive vurderet som et lægemiddel. Hvis en olie er vurderet til at være et lægemiddel, skal den godkendes eller optages i forsøgsordningen for at den kan sælges på apoteket.

Læs mere om produkter, der indeholder cannabis

Se listen over nogle af de cannabisolier, vi har vurderet

Efter 1. juli 2018 er cannabisprodukter med et indhold på 0,2 % THC eller derunder ikke længere omfattet af reglerne om euforiserende stoffer. Herudover kan der være særlige regler for den enkelte produkttype, fx lægemiddel, kosttilskud (eller andre fødevarer) og kosmetik, som skal overholdes. Det er svært at svare generelt på, om cannabisprodukter solgt i butikker eller på nettet nu er lovlige eller ej. Det afhænger af en konkret vurdering af det enkelte produkt, fx af produktets reelle indhold, anvendelse, oprindelsesland, produktionsforhold m.m.

Hvis der er tale om et kosttilskud eller et kosmetisk produkt, så skal det produkt leve op til reglerne om enten kosttilskud (fødevarer) eller kosmetik.

Du kan læse mere om hamp/cannabis i fødevarer på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Du kan læse mere om hamp/cannabis i kosmetik på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis cannabisproduktet er et lægemiddel, skal det enten leve op til reglerne i lægemiddelloven eller i loven om forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Meget af det cannabisolie, der sælges på nettet indeholder CBD i en mængde, der påvirker kroppen, og derfor kan cannabisolien være et lægemiddel – også selv om THC-indholdet er under 0,2%.

Det er vores erfaring, at cannabisolie, der indeholder CBD og sælges på nettet, kan være ulovligt – også selv om olien indeholder under 0,2% THC, fordi det ikke lever op til de øvrige regler, der gælder for det konkrete produkt.

Læs mere om THC-grænsen på 0,2% 

Det kan være farligt af flere grunde:

For det første kan man ikke være sikker på indholdet af stofferne THC og CBD, når man køber produkter på det ulovlige marked. Styrken kan måske være alt for høj og dermed kan der være risiko for alvorlige bivirkninger.

For det andet kan der selv ved 'rigtige' doser være bivirkninger, der kræver lægelig overvågning og evt. indgriben.

For det tredje er der ingen myndighedskontrol med ulovlig medicin. Vi har desværre eksempler på, at ulovlig medicin bliver lavet under uhygiejniske forhold og indeholder andet end det, der står på etiketten. Det er farligt især for syge personer at indtage ukendte stoffer, da hverken lægen eller patienten har mulighed for at forudse, hvordan de ukendte stoffer vil påvirke sygdommen og den øvrige medicin, man får. I sidste ende risikerer man at blive mere syg.

Ja. Børn bør under ingen omstændigheder udsættes for ukontrolleret medicin. Konkret i forhold til CBD er der lavet forskning, der har undersøgt, hvordan lovligt fremstillet medicin med CBD påvirker børn og unge med det sjældne epilepsisyndrom ”Dravet syndrom”.

Forskningen viste, at der måske kunne være en moderat positiv effekt på antallet af anfald, men viste også alvorlige bivirkninger i form af udtalt søvnighed, diarré og forhøjede levertal, hvilket kan være tegn på en giftig påvirkning af leveren hos en femtedel af de børn, der fik CBD. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor på det kraftigste behandling af børn med cannabisolie uden lægelig overvågning.

Lægemidlet Epidyolex er godkendt til behandling af de sjældne epilepsiformer Lennox-Gastauts syndrom og Dravets syndrom.

Juridisk set er det som udgangspunkt ikke strafbart at købe ulovlige lægemidler i Danmark til eget forbrug. Vi håndhæver reglerne over for virksomhederne – ikke over for borgerne, der køber produkterne i DK.

Man skal dog være opmærksom på, at hvis man køber og besidder CBD-olier eller andre cannabisprodukter, der måtte indeholde mere end 0,2 % THC, vil det også være strafbart at besidde det.

Ulovlig medicin kan dog være urent, forkert doseret og forkert deklareret. Der er ingen sikkerhed ved medicin købt på det ulovlige marked. Lægemiddelstyrelsen fraråder derfor på det kraftigste, at man køber ulovlige lægemidler.

For varer solgt fra udenlandske virksomheder, skal man være opmærksom på mulige regler for import.

Du kan læse om medicin indført fra udlandet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:  Læs mere om medicin indført fra udlandet

Nej. Der er i Danmark ikke godkendt nogen lægemidler med cannabis til heste, hunde, katte eller andre dyr.

Dyr er ikke omfattet af forsøgsordningen om medicinsk cannabis, og det er ikke muligt at få medicin med cannabis til dyr via de undtagelsesregler, der er i lægemiddelloven dvs. hverken på udleveringstilladelse eller som magistrelt fremstillet medicin.

For varer solgt til dyr fra udenlandske virksomheder, skal man være opmærksom på mulige regler for import. Du kan læse om medicin indført fra udlandet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Hvis man har et sygt dyr, bør man tale med sin dyrlæge, som kan rådgive om den rette behandling.

Nogle produkter angives at være ”foder til dyr”. Fødevarestyrelsen har også vejledning om cannabisholdige produkter til dyr

Cannabis og syntetiske cannabinoider er desuden på listen over forbudte stoffer i eksempelvis hestesport.

 

Har du spørgsmål til medicinsk cannabis?


Du er velkommen til at ringe til vores informationscenter på tlf. 44 88 95 95 eller skrive til Send en mail, hvis du har spørgsmål om medicinsk cannabis.

Du kan også stille dine spørgsmål på vores Facebook-side