Ændringer af tilskud til medicin

17. oktober 2011, Opdateret 6. oktober 2015

Lægemiddelstyrelsen og Medicintilskudsnævnet gennemgår regelmæssigt de offentlige tilskud til medicin. Vi vurderer, om lægemidlerne skal have generelt tilskud, tilskud på særlige betingelser (klausuleret tilskud) eller slet ikke have tilskud.

En af de overordnede betingelser, som skal være opfyldt, for at et lægemiddel kan få og bevare generelt tilskud, er, at den behandlingsmæssige værdi står i et rimeligt forhold til prisen. Dette forhold kan ændre sig over tid, og dermed kan lægemidlerne ændre tilskudsstatus.

Derfor vurderer vi lægemidlers tilskudsstatus

Det primære formål med at give offentligt tilskud er at sikre, at patienterne får tilskud til køb af vigtig medicin. Herudover skal vi dog også sikre, at de offentlige midler bruges hensigtsmæssigt og tilskynde til, at lægerne anvender lægemidlerne rationelt, fx understøtte lige så effektiv behandling for færre penge.

Når vi vurderer, om et lægemiddel opfylder betingelserne for at få tilskud, tager vi udgangspunkt i nationale og internationale behandlingsvejledninger og sammenholder anbefalingerne med lægemidlernes priser.

Såvel behandlingsanbefalingerne som lægemidlernes priser ændres over tid – sidstnævnte ofte i forbindelse med patentudløb. Dermed kan der ske ændringer i vurderingen af, hvad der er rationel lægemiddelanvendelse inden for et givet behandlingsområde – dvs. hvilket lægemiddel, lægen som udgangspunkt bør vælge først.

Læs mere: Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Større tilskudsændringer

Her kan du læse om aktuelle og tidligere gennemførte større ændringer af tilskud til medicin:

Lægemiddelstyrelsen ændrer medicintilskuddet til visse svage smertestillende lægemidler fra den 29. februar 2016

Afgørelse om tilskudsstatus for medicin i visse grupper under ATC-gruppe A med virkning fra den 2. marts 2015

Afgørelse om tilskudsstatus for antipsykotisk medicin med virkning fra den 2. marts 2015

Medicintilskuddet til noget epilepsimedicin ændres den 12. maj 2014

Medicintilskuddet til visse lægemidler mod diabetes ændres den 11. november 2013

Medicintilskuddet til enkelte antibiotika ændres den 4. marts 2013

Medicintilskuddet til visse stærke smertestillende lægemidler ændres den 4. marts 2013

Medicin mod depression og angst får ændret tilskud fra den 5. marts 2012

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


;