Sterile eller usterile mundbind

Opdateret 3. september 2020

Sterile eller usterile mundbind

Mundbind kan enten være sterile eller usterile. Hvis der er tale om sterile mundbind, skal der være en firecifret kode angivet under eller efter selve CE-mærket. Den firecifrede kode bruges til at identificere hvilken uafhængig certificeringsvirksomhed, der har kontrolleret steriliseringsprocessen. Hvis mundbindet ikke er sterilt, er der derfor ingen krav om firecifret kode på produktets emballage.

Gældende international standard for operationsmundbind/kirurgiske masker er:

EN 14683:2019+AC:2019, som blev udgivet  d. 12 august 2019 og gælder derfor for alle medicinske mundbind af Type I, Type II og Type IIR produceret efter den pågældende dato.