Retningslinjer for vederlagsfri udlevering af mundbind

16. november 2021

Disse retningslinjer gælder ved vederlagsfri udlevering af mundbind, der er medicinsk udstyr. Retningslinjerne gælder for juridiske personer (virksomheder, organisation mv.), som foretager vederlagsfri udlevering af mundbind, der er medicinsk udstyr, til borgerne i henhold til bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyning af medicinsk udstyr og personlige værnemidler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Mundbind

Mundbind, der er medicinsk udstyr, skal være CE-mærket. Den ansvarlige for vederlagsfri udlevering af mundbind skal kontrollere, at mundbindene er CE-mærkede og at de er leveret i en pakning med CE-mærke.

Ved udleveringsstedet

Hygiejne ved udlevering

  • Den, der tager mundbind ud af originalemballagen, skal have rene hænder.
  • Den, der udleverer mundbind, skal have rene hænder.
  • Mundbind skal uddeles fra en ren beholder/plastpose eventuelt opbevaret i en ren skuldertaske, der kan lukkes.
  • Ved udleveringsstedet skal der være et billede af en pakning med CE-mærkning og oplysninger om fabrikantens navn og adresse og evt. EU-repræsentantens navn og adresse.
  • Den, der udleverer mundbind, skal selv bære et mundbind.
  • Den, der udleverer mundbind, må ikke i forbindelse med udleveringen have berøring med modtagerne.

Hånddesinfektionsmiddel

  • Der skal stilles hånddesinfektionsmiddel til rådighed for borgerne ved udleveringsstedet.

Instruks om brugen af mundbind

Borgerne skal tydeligt instrueres om korrekt brug af mundbind forud for udlevering eksempelvis ved udlevering af en brugsanvisning eller ved plakater, der opsættes på udleveringsstedet. Plakat fra Sundhedsstyrelsen kan anvendes.

Borgerne skal orienteres om, hvorvidt der er tale om engangsmundbind, der ikke kan genanvendes.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.