Vilkår for brug af Interaktive bivirkningsoversigter

9. april 2013, Opdateret 9. november 2016

Tilbage til Interaktive bivirkningsoversigter

Før du går i gang med at søge i interaktive bivirkningsoversigter, er det vigtigt, at du læser nedenstående vilkår for brugen.

Vilkår for brug af interaktive bivirkningsoversigter

 • Indberetninger er kun formodede bivirkninger
  Når læger, patienter eller pårørende melder bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, behøver de blot at have en formodning om, at oplevede symptomer er bivirkninger til en bestemt medicin. En indberetning om en formodet bivirkning er derfor ikke det samme som en faktisk sammenhæng mellem medicinen og de oplevede symptomer.
 • Vurdering af sammenhæng med medicin baseres på mange forhold
  Der er mange forhold, der skal tages i betragtning, når man skal vurdere, om en bestemt medicin har forårsaget en bivirkning. Når Lægemiddelstyrelsen overvåger sikkerheden ved medicin, bliver alle forhold grundigt analyseret.
 • Information om kendte bivirkninger skal findes i produktinformationen
  Bivirkningsoversigterne kan ikke give et fuldstændigt overblik over risici, der kan være forbundet med brug af medicin. Man kan derfor ikke drage konklusioner om sikkerhed og risici ved medicin udelukkende fra oplysningerne i bivirkningsoversigterne. Du kan læse mere information om kendte bivirkninger til en bestemt medicin i medicinens indlægsseddel eller produktresumé.
 • Oversigterne kan ikke vise risikoen for bivirkninger
  Bivirkningsoversigterne kan ikke anvendes til at måle, hvor stor risikoen er for at få bivirkninger af en bestemt medicin. Det skyldes blandt andet, at der kun findes meget begrænset information om, hvor mange der har taget en bestemt type medicin uden at opleve en bivirkning, og at det ikke er alle formodede bivirkninger, der bliver indberettet til Lægemiddelstyrelsen.
 • Tallene i forskellige bivirkningsoversigter kan ikke bruges til at sammenligne risiko
  Sikkerheden ved forskellig medicin kan ikke sammenlignes ved at sammenligne tallene i de interaktive bivirkningsoversigter. Der kan være forskel på hvor stor en andel af formodede bivirkninger, der indberettes for hvert lægemiddel. Een indberetning kan også omhandle flere lægemidler og vil så fremgå af flere bivirkningsoversigter
 • Har du spørgsmål til den medicin du tager, så kontakt din læge
  Er du bekymret over den medicin, du tager, skal du kontakte den læge, som har ordineret medicinen, eller spørge på apoteket. Det er vigtigt, at du ikke stopper med at tage ordineret medicin uden først at have talt med en læge.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...