Nyt Om Bivirkninger 18. august 2011

18. august 2011

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

 • Vimpat® 15mg/ml oral opløsning (lacosamid) til behandling af epilepsi trækkes tilbage på grund af kvalitetsdefekt
 • Nplate® (romiplostim) kan øge risikoen for sygdomsprogression, hvis det anvendes til patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)
 • Sprycel® (dasatanib) til behandling af visse typer af leukæmi og risiko for prækapillær pulmonal arteriel hypertension (PAH)
 • Mabthera® (rituximab) og risiko for fatale infusionsrelaterede reaktioner hos patienter med reumatoid artrit
 • Behandling med antipsykotika under graviditet og risiko for seponeringssymptomer og ekstrapyramidale
  bivirkninger hos nyfødte
 • Hydrochlorothiazid anbefales ikke under amning – dog ingen evidens for kontraindikation
 • Studie med Multaq® (dronedaron) stoppet på grund af hjerte/-karbivirkinger
 • Samtidig behandling med fusidinsyre og statiner giver øget risiko for rhabdomyolyse
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefaler begrænset brug af diabetesmedicin med pioglitazon (Actos®)
 • Begrænset forsyning af Thyrogen® (thyrotropin alfa) forventes at fortsætte gennem hele 2011 og i 2012
 • Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) konkluderer fortsat, at fordelene ved rygeafvænningsmidlet Champix®
  (vareniclin) opvejer mulige risici
 • Beta-blokkere til oftalmologisk brug – harmonisering af produktinformationen vedrørende risikoen for systemiske bivirkninger
 • Opfølgning på Pandemrix® og narkolepsi
 • Fordelene ved behandling med reboxetin (Edronax®) overstiger stadig de mulige risici
 • Magistrelt fremstillet testosteron 10 % til topikal anvendelse - risiko for virilisering af børn efter eksponering
 • Langtidsbrug af bisfosfonater og risiko for atypiske frakturer

Hent nyhedsbrevet via linket i boksen til højre.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.