Liste over apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til virksomheder

Opdateret 25. juni 2023

Frem til den 1. januar 2024 vil listerne være opdelt alt efter om det er indberettet før eller efter 1. januar 2023.

Her finder du link til listerne over tilknytninger efter § 202 a i sundhedsloven og tilknytningsbekendtgørelsen.

Liste over sundhedspersoner med tilknytning til virksomhed eller modtaget økonomisk støtte fra virksomhed, meldt efter 1. januar 2023.

Liste over sundhedspersoner med tilknytning til virksomhed, meldt før 1. januar 2023.

Liste over sundhedspersoner der har modtaget økonomisk støtte fra virksomhed, meldt før 1. januar 2023