XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Ansøgning om udleveringstilladelse til Hydroxyethylstivelse (HES), opløsninger til infusion

10. april 2019

Fra den 22. april 2019 skal læger og andet sundhedspersonale, der ordinerer og administrerer HES-opløsninger til infusion, være trænet i brug af disse lægemidler. For at sikre alle, der ordinerer og administrerer HES, har fået den fornødne træning, skal HES-opløsninger til infusion ansøges på udleveringstilladelse, og dokumentation for træningen skal vedlægges ansøgning om udleveringstilladelse. Træningen skal gentages en gang årligt.

Hvis du ønsker at anvende det godkendte lægemiddel Voluven infusionsvæske, opløsning 60 mg/ml på det danske marked , skal du kontakte markedsføringstilladelsesindehaveren Fresenius Kabi for at få adgang til træningsprogrammet.

Virksomhedens kontaktoplysninger

Fresenius Kabi
Liv Kvaale, General Manager
Islands Brygge 57
2300 København S.
Tlf. nr. 33181600
Send en mail

Ansøgning om udleveringstilladelse

For at lette sagsbehandlingen opfordrer vi til, at du indsender ansøgningen digitalt. For at gøre det, skal du bruge en NemID medarbejdersignatur. Udleveringstilladelsen gælder for et år.

Formularer

Ansøgning om human generel udleveringstilladelse

Til ansøgning om udleveringstilladelse skal du vedhæfte dokumentation for, at alle læger og andet sundhedspersonale, der ordinerer og administrerer HES opløsninger til infusion er trænet i passende brug af HES. Dette kan eksempelvis være i form af et aftalebrev, hvor den ledende overlæge bekræfter at al relevant personale er trænet, eller træningscertifikater for personalet.

Dokumentation for træning, som skal vedlægges ansøgning om udleveringstilladelse, må højst være ét år gammelt.

Vejledning

Vejledning til ansøgning om udleveringstilladelse, human

 


Orienteringspligt ved indsamling af persondata

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Send en mail

Tlf. 44 88 95 95

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver:

 • På e-mail: Send en mail
 • På telefon: 44889344 
 • Ved brev: Send til Lægemiddelstyrelsens adresse att. ”Troels Mogensen”

Formålet med at anvende dine oplysninger er at kunne træffe en korrekt afgørelse om, hvorvidt vi skal give en udleveringstilladelse til det lægemiddel, du som læge har ansøgt om. Vi træffer afgørelse i henhold til lægemiddellovens § 29 og bruger dine oplysninger i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1 c og e.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • autorisationsID, ydernummer, SKS kode
 • ·navn og ansættelsessted
 • ·valg af ordination

Apoteket

Vi overfører ikke data til modtagere i tredjelande.

Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

Vi opbevarer oplysningerne livsvarigt for hurtigere at kunne behandle fremtidige ansøgninger om udleveringstilladelser.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.