Bevilling til Vejle Gorms Apotek

29. maj 2017

Lægemiddelstyrelsen har den 29. maj 2017 meddelt Jonas Grønskov bevilling til at drive Vejle Gorms Apotek.

Der har været 8 ansøgere til bevillingen. Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.