Nyheder

 • Forsyningsvanskeligheder for Flixotide

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Flixotide 50 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension fra GlaxoSmithKline Pharma A/S

 • Forsyningsvanskeligheder for Sofradex

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Sofradex, 0,5 + 5,0 + 0,05 mg/ml, øjendråber fra Sanofi A/S

 • Forsyningsvanskeligheder for Javlor

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Javlor 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning  Det er muligt at søge om udleveringstilladelse

 • Forsyningsvanskeligheder for Javlor

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Javlor 25 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning  Det er muligt at søge om udleveringstilladelse

 • Forsyningsvanskeligheder for Buscopan

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Buscopan 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning fra Nordic Prime ApS Det er muligt at søge om udleveringstilladelse

 • Forsyningsvanskeligheder for Buscopan, Flixotide, Sofradex og Taltz

  | 17. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Buscopan 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning fra Nordic Prime ApS, Flixotide 50 mikrogram/dosis inhalationsspray, suspension fra GlaxoSmithKline Pharma A/S, Sofradex, 0,5 + 5,0 + 0,05 mg/ml, øjendråber fra Sanofi A/S og Taltz 80 mg/ml injektionsvæske i fyldt pen fra Eli Lilly Danmark A/S

 • Forsyningsvanskeligheder for Cytopoint

  | 10. januar 2022 |

  Der er i øjeblikket problemer med forsyningen af Cytopoint 10 mg/ml, 20 mg/ml, 30 mg/ml og 40 mg/ml injektionsvæske, opløsning fra Zoetis.

 • Forsyningsvanskeligheder for Azyter

  | 10. januar 2022 |

  Der er i øjeblikket problemer med forsyningen af Azyter 15 mg/g øjendråber fra Thea Nordic AB

 • Forsyningsvanskeligheder for Epistatus

  | 10. januar 2022 |

  Der er i øjeblikket problemer med forsyningen af Epistatus, 10 mg, mundhulevæske, opløsning fra SERB

 • Forsyningsvanskeligheder for Azyter og Epistatus

  | 10. januar 2022 |

  Der er i øjeblikket problemer med forsyningen af Azyter 15 mg/g øjendråber fra Thea Nordic AB og Epistatus, 10 mg, mundhulevæske, opløsning fra SERB

 • Nyt format for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vacciner

  | 7. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen opdaterer fra dags dato formatet for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne. Status kan fortsat findes på styrelsens temaside om vacciner mod COVID-19. Temasiden vil fremadrettet blive opdateret hver 14. dag.

 • Bevilling til at drive Aarhus City Vest Apotek

  | 6. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen har den 21. december 2021 meddelt, at Fahad Yeser Hamood Yeser Al-Gezi får bevilling til at drive Aarhus City Vest Apotek. Der har været 1 ansøger til bevillingen. Bevilli

 • Buronil får ikke generelt tilskud

  | 5. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Buronil, filmovertrukne tabletter med indhold af melperonhydrochlorid i styrken 25 mg, ikke skal have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilskud. Vi

 • Cystifos får ikke generelt tilskud

  | 5. januar 2022 |

  Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Cystifos, granulat til oral opløsning, i brev, med indhold af fosfomycintrometamol i styrken 3 g, ikke skal have generelt tilskud eller generelt klausuleret tilsk

 • Forsyningsvanskeligheder for Sutent

  | 5. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Sutent 50mg, kapsler, hårde fra Pfizer.

 • Forsyningsvanskeligheder for Sutent

  | 5. januar 2022 |

  Der er aktuelle problemer med forsyningen af Sutent 50mg, kapsler, hårde fra Pfizer.

 • Forsøgsordning med medicinsk cannabis forlænget: læs om de nye vilkår

  | 4. januar 2022 |

  Primo december 2021 vedtog et flertal i Folketinget at forlænge forsøgsordningen med medicinsk cannabis fra og med 1. januar 2022. Lovændringen indebærer en række ændringer i de hidtil gældende vilkår, og Lægemiddelstyrelsen er derfor i gang med at opdatere oplysningerne på styrelsens hjemmeside.

 • Lægemiddelstyrelsen indbyder til markedsdialog om vedligehold og videreudvikling af systemer udviklet på Microsoft Dynamics og i Java/.Net

  | 3. januar 2022 |

  I løbet af foråret 2022 vil Lægemiddelstyrelsen udbyde vedligehold og videreudvikling af en række vitale fagsystemer. I den forbindelse ønsker Lægemiddelstyrelsen at afprøve validiteten af en række antagelser, vi gerne vil udvikle et kommende udbudsmateriale med. Det handler om markedets evne til at levere på en række ydelser, og derfor vil vi gerne have leverandørernes reaktioner, så udbudsmaterialet både er kommercielt og samarbejdsmæssigt attraktivt samtidig med, at de udbudte ydelser opfylder Lægemiddelstyrelsens behov for vedligehold og videreudvikling på en række vitale fagsystemer.

 • Opdatering af produktresumeer på grund af ændrede ATC-koder for 2022

  | 3. januar 2022 |

  Indehavere af markedsføringstilladelser til lægemidler, der er godkendt efter den nationale procedure, den decentrale procedure, samt den gensidige anerkendelsesprocedure, skal være opmærksomme på ændrede ATC-koder for 2022.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...