Gebyrer for apoteker

Opdateret 1. januar 2023

Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

Gebyrer i §2 og §3 er reguleret den 1. januar 2023 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris – og lønindeks.

Regulering af gebyrer vedrørende administrationsafgift

  Gebyr 2023
Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed, jf. §2.  14.121 kr.
Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgninger om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial, jf. §3.
 14.121 kr.
Dækning af omkostninger Lægemiddelstyrelsens kontrol, jf. §3 stk. 2. 
 14.121 kr.

Emner