Gebyrer for apoteker

Opdateret 1. januar 2017

Gebyrer for anmeldelse af priser og underretning af apotekerne om priser på apoteksforbeholdte farmaceutiske specialiteter

  Varenummer  Gebyr 2017
Anmeldelse af ny eller ændret pris på en pakning 60101  167 kr.
Tilbagetrækning af en pakningsstørrelse 60101  167 kr.
Årsafgift, underretning af apotekerne om forbrugerpriser 60105  1.554 kr.
Abonnement for medicinpriser for erhverv 60114  1.554 kr. ex. moms

Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

Gebyrer i §2 og §3 er reguleret den 1. januar 2017 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris – og lønindeks.

Regulering af gebyrer vedrørende administrationsafgift

  Gebyr 2017
Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed, jf. §2.  12.605 kr.
Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgninger om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial, jf. §3.
 12.605 kr.
Dækning af omkostninger Lægemiddelstyrelsens kontrol, jf. §3 stk. 2. 
 12.605 kr.

 

 

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden.