Gebyrer for apoteker

Opdateret 27. februar 2018

Gebyrer for anmeldelse af priser og underretning af apotekerne om priser på apoteksforbeholdte farmaceutiske specialiteter

  Varenummer  Gebyr 2018
Årsafgift, underretning af apotekerne om forbrugerpriser 60105  1.596 kr.
Abonnement for medicinpriser for erhverv 60114  1.596 kr. ex. moms

Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

Gebyrer i §2 og §3 er reguleret den 1. januar 2018 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris – og lønindeks.

Regulering af gebyrer vedrørende administrationsafgift

  Gebyr 2018
Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed, jf. §2.  12.945 kr.
Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgninger om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial, jf. §3.
 12.945 kr.
Dækning af omkostninger Lægemiddelstyrelsens kontrol, jf. §3 stk. 2. 
 12.945 kr.

 

 

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.