Gebyrer for apoteker

Opdateret 1. januar 2019

Gebyrer for anmeldelse af priser og underretning af apotekerne om priser på apoteksforbeholdte farmaceutiske specialiteter

  Varenummer  Gebyr 2019
Årsafgift, underretning af apotekerne om forbrugerpriser 60105  1.611 kr.
Abonnement for medicinpriser for erhverv 60114  2.015 kr. inkl. moms

Bekendtgørelse om administrationsafgift m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

Gebyrer i §2 og §3 er reguleret den 1. januar 2019 med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris – og lønindeks.

Regulering af gebyrer vedrørende administrationsafgift

  Gebyr 2019
Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed, jf. §2.  13.062 kr.
Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgninger om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial, jf. §3.
 13.062 kr.
Dækning af omkostninger Lægemiddelstyrelsens kontrol, jf. §3 stk. 2. 
 13.062 kr.

 

 

Emner

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...