Lov om kliniske forsøg med lægemidler

1. juli 2016

Lov om kliniske forsøg med lægemidler indeholder bestemmelser om Lægemiddelstyrelsens og de videnskabsetiske lægemiddelkomiteers vurdering og kontrol af kliniske forsøg med lægemidler på mennesker og dyr. Loven er i overensstemmelse med reglerne i EU-forordningen om kliniske forsøg.

Loven beskriver regler om samtykke, de nye videnskabsetiske lægemiddelkomiteer og samarbejdet og fordeling af opgaver mellem de nye komiteer og Lægemiddelstyrelsen.

Lov om kliniske forsøg med lægemidler (Retsinformation)